Ny partner - Harald Benestad Anderssen - Professor Ph.D. / Advokat

Ny partner - Harald Benestad Anderssen - Professor Ph.D. / Advokat
Skrevet av Thomas Støer

Harald har vært advokat i over 20 år og er i tillegg professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han er en av Norges ledende fagpersoner innen rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, boligrett og forsikringsrett.

Harald skrev sin doktorgradsavhandling om avhendingsloven og har senere publisert en lang rekke artikler, lovkommentarer og bøker om ulike juridiske emner, både i Norge og i utlandet.

Han har tidligere arbeidet i domstolene, forelest blant annet ved universitetet i Tromsø og Stavanger, og på Høgskolen i Innlandet, og både veiledet og bedømt flere doktorgradskandidater. Harald har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte lovutvalg, og har vært leder og medlem av en mange ulike utenrettslige klagenemnder. I næringslivet er Harald en mye benyttet foredragsholder og voldgiftsdommer.