Ny partner - Tor Øystein Enge - Advokat med møterett for Høyesterett

Ny partner - Tor Øystein Enge - Advokat med møterett for Høyesterett
Skrevet av Thomas Støer

Tor Øystein har vært advokat siden 1985 og partner i Stiegler Advokatfirma i over 20 år. Han har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning overfor små- og mellomstore bedrifter, privatpersoner samt organisasjoner og kommuner. Bistanden ytes særlig innenfor kontraktsrettslige, selskapsrettslige og arbeidsrettslige forhold. Han har også flere styreverv.

Tor Øystein er også en erfaren prosedyreadvokat og har hatt møterett for Høyesterett siden 1999.