Digitale Tjenester

Law.no Advokatfirma AS har inngått avtaler med leverandører av fagsystem, IKT, elektroniske bibliotek mv. Dette gjelder blant annet:

Inotech as (IKT), AvantIT (fagsystemet Legal 365), Aider (regnskapsførsel), KPMG (revisjon), Lovdata, Juridika, Gyldendal/Rettsdata, Microsoft, Google, Adobe m.v.

Gjennom dette tilbyr vi blant annet klientportal, elektronisk signatur med BankID, dataromstjenester m.v.