Om law.no advokatfirma

Law.no advokatfirma as tilbyr juridiske tjenester basert på mer enn 35 års erfaring fra advokatvirksomhet. Det omfatter både tradisjonell advokatvirksomhet (Secher, DLA) og multidisiplinær virksomhet i samhandling med revisjon, konsulentvirksomhet og regnskapsføring (Arthur Andersen, Ernst & Young og PwC).

Slik erfaring har ført til et omfattende kontaktnett lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Firmaets strategi er basert på å gi rådgivning på senior- eller strategisk nivå. Mens dokumentproduksjon og omfattende analyser utføres i samhandling og av et annet advokatfirma om underleverandører. Det foreligger ingen formell avtale med andre advokatfirma, og samhandlingen skjer på konkret og uavhengig basis.

Leverandører

law.no advokatfirma as har inngått avtaler med leverandører av fagsystem, IKT, elektroniske bibliotek mv. Dette gjelder blant annet:

Inotech as (IKT), AvantIT (fagsystemet Legal 365), Aider (regnskapsførsel), KPMG (revisjon), Lovdata, Juridika, Gyldendal/Rettsdata, Microsoft, Google, Adobe m.v.

Gjennom dette tilbyr vi blant annet klientportal, elektronisk signatur, dataromstjenester m.v.