Dag

Dag Saltnes

Advokat NMA

Møterett for høyesterett

Dag Saltnes har mer enn 35 års praksis som advokat med kontorsted Bergen. Med variert bakgrunn og erfaring fra norsk og internasjonale virksomheter, fokuserer Dag på strategisk, juridisk rådgivning til privat og offentlig eid virksomhet. Han arbeider i grensesnittet mellom områdene skatt/avgift, regulatoriske krav og forretningsjuss, og har betydelig erfaring fra restruktureringer og planlegging av selskapsrettslig organisering nasjonalt og internasjonalt. Dag har også betydelig erfaring fra selskaps- og eiendomstransaksjoner og kontraktsrett.

Dag har erfaring fra norske og internasjonale kunder inkludert områder/bransjer som privat- og offentlig eid virksomhet, børsnoterte selskap, finansinstitusjoner m.v. Han har prosedert for alle rettsinstanser i Norge, og har også erfaring fra prosedyre for voldgiftsrett og som voldgiftsdommer og advokatmekler.

Han holder jevnlig seminarer og foredrag.

Arbeidserfaring

PwC Advokatfirma

2005 2022

DLA Nordic

2004 2005

Ernst & Young TAX

2002 2004

Andersen Legal

1999 2002

Secher & Co Advokatfirme

1987 1999

Bergen Politi, økonomiavsnittet

1985 1987

Utdannelse

Møterett for Høyesterett

1998

Advokat

1987

NHH Bedriftsøkonomi

1984

Cand.jur. UiB

1985