Dag

Dag Saltnes

Advokat MNA

Møterett for Høyesterett

Dag Saltnes praktisert som advokat med kontorsted Bergen sammenhengende fra 1987. Med variert bakgrunn og erfaring fra norsk og internasjonale virksomheter, fokuserer Dag på strategisk, juridisk rådgivning til privat og offentlig eid virksomhet. Han arbeider i grensesnittet mellom områdene skatt/avgift, regulatoriske krav og forretningsjuss, og har betydelig erfaring fra restruktureringer og planlegging av selskapsrettslig organisering nasjonalt og internasjonalt. Dag har også betydelig erfaring fra selskaps- og eiendomstransaksjoner og kontraktsrett.

Dag har erfaring fra norske og internasjonale kunder inkludert områder/bransjer som privat- og offentlig eid virksomhet, børsnoterte selskap, finansinstitusjoner m.v. Han har prosedert for alle rettsinstanser i Norge, og har også erfaring fra prosedyre for voldgiftsrett og som voldgiftsdommer og advokatmekler.

Han har erfaring som styremedlem innen finans og eiendom, og holder jevnlig seminarer og foredrag.

Dag har hatt møterett for Høyesterett siden 1998.

Arbeidserfaring

Partner, Law.no

2022 -

Advokat/Partner, PwC

2005 2022

Advokat/Partner, DLA Nordic

2004 2005

Advokat/Partner, Ernst & Young TAX

2002 2004

Advokat/Partner, Andersen Legal

1999 2002

Advokat/Partner, Secher & Co

1987 1999

Politifullmektig, Bergen Politi, økonomiavsnittet

1985 1987

Utdannelse

Møterett for Høyesterett

1998

Advokat

1987

NHH Bedriftsøkonomi

1984

Cand.jur. UiB

1985