Thomas

Thomas Støer

Advokat MNA

Thomas Støer har over 10 års praksis som advokat.

Med tilleggsutdannelse fra Norges Handelshøyskole, er han en verdifull rådgiver innenfor forretningsjuss. Thomas har opparbeidet seg inngående erfaring innenfor selskapsrett, kontrakter, compliance, restrukturering og konkurs, transaksjoner og tvisteløsning/prosess. Han har prosedert flere store saker for domstolene.

Thomas en verdifull rådgiver innen forretningsutvikling, og bistår blant annet gründere og gründerselskaper både nasjonalt og internasjonalt.

Thomas har flere styreverv og påtar seg oppdrag som profesjonelt styremedlem.

Arbeidserfaring

Head of Legal (Loyall)

2019

Partner, Ryger

2017 2022

Advokat, A&H

2015 2017

Advokat, PwC

2011 2015

Skatteetaten

2009 2011

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap

2008

Norges Handelshøyskole (NHH)

2010