Harald

Harald Benestad Anderssen

Professor Ph.D

Advokat MNA

Harald har vært advokat i over 20 år og er i tillegg professor i rettsvitenskap ved Handelshøyskolen BI. Han er en av Norges ledende fagpersoner innen rettslige spørsmål knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, boligrett og forsikringsrett.

Harald skrev sin doktorgradsavhandling om avhendingsloven og har senere publisert en lang rekke artikler, lovkommentarer og bøker om ulike juridiske emner, både i Norge og i utlandet.

Han har tidligere arbeidet i domstolene, forelest blant annet ved universitetet i Tromsø og Stavanger, og på Høgskolen i Innlandet, og både veiledet og bedømt flere doktorgradskandidater. Harald har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte lovutvalg, og har vært leder og medlem av en mange ulike utenrettslige klagenemnder. I næringslivet er Harald en mye benyttet foredragsholder og voldgiftsdommer.

Arbeidserfaring

Partner, Law.no Advokatfirma

2024

Advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co

Dommerfullmektig i Follo tingrett

Dommerfullmektig Aust-Agder tingrett

Stipendiat ved Universitetet i Tromsø (disputerte på avhandlingen «Fordeling av mangelsrisiko ved omsetning av brukte boliger mellom privatpersoner – en kritisk analyse ut fra den typiske partskonstellasjonen»)

Seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreleser til Universitetet i Tromsø

Foreleser til Universitetet i Stavanger

Foreleser til Høgskolen i Innlandet

Fagansvarlig for BI Forsikring

Medlem i Klagenemnda for Eierskifteforsikring

Leder av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

Nestleder i Forbrukerklageutvalget

Medlem av fagutvalget for bolig- og eiendomsrett i Juristenes

Medlem av fagutvalget for bolig- og eiendomsrett i Juristenes utdanningssenter

Vara for leder i Klagenemnda for forsikring- og gjenforsikringsvirksomhet

Sekretær for lovutvalget for NOU 2009: 17 (Sikring mot tap av felleskostnader i borettslag)

Medlem av lovutvalget som avga NOU 2014: 6 (Revisjon av eierseksjonsloven)

Foredragsholder

Voldgiftsdommer

skriver betenkninger for offentlige og private aktører innen obligasjonsrett (inkludert forsikringsrett) og boligrett

Utdannelse

Doktorgrad ved Universitetet i Tromsø

2014

Advokatbevilling

2004

Cand. Jur.

2002